apstinencija


apstinencija
teetotalism
* * *
• abstinence

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • apstinencija — apstinèncija ž DEFINICIJA 1. a. uzdržavanje od čega iz vjerskih ili zdravstvenih razloga [apstinencija od jela; apstinencija od pića] b. odricanje od neke vrste zadovoljstva 2. pravn. u rimskom pravu pravo nasljednika da ne prihvati prezaduženu… …   Hrvatski jezični portal

  • apstinèncija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}uzdržavanje od čega iz vjerskih ili zdravstvenih razloga [∼ od jela; ∼ od pića] b. {{001f}}odricanje od neke vrste zadovoljstva 2. {{001f}}pravn. u rimskom pravu pravo nasljednika da ne prihvati prezaduženu ostavštinu 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • metadonski — metàdōnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na metadon SINTAGMA metadonska terapija med. terapija ovisnika o drogi; primjenjuje se kad detoksikacija i apstinencija nemaju izgleda na uspjeh ETIMOLOGIJA vidi metadon …   Hrvatski jezični portal

  • apstinirati — apstinírati (od čega) dv. <prez. apstìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. uzdržati se/uzdržavati se (od čega) [apstinirati od alkohola] 2. ne sudjelovati u čemu [apstinirati od izbora] ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • apstinentkinja — apstìnentkinja (apstìnentica) ž DEFINICIJA v. apstinent ETIMOLOGIJA vidi apstinencija …   Hrvatski jezični portal

  • apstinent — apstìnent (apstinȅnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA onaj koji se u potpunosti uzdržava od čega, od sudjelovanja u čemu ili od onoga od čega prijeti ovisnost ETIMOLOGIJA vidi apstinencija …   Hrvatski jezični portal

  • apstinencijski — apstinèncījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na apstinenciju SINTAGMA apstinencijska kriza razg. = apstinencijski sindrom med. skup simptoma koji se javljaju pošto se naglo prekine uzimanje neke tvari koja je stvorila ovisnost ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • a- — 2, ab (ap ), abs DEFINICIJA kao prvi dio riječi označuje odvajanje, odricanje, ukidanje, odbacivanje [abanacija; apstinencija]; iz , od , raz ETIMOLOGIJA lat. a , ab , abs …   Hrvatski jezični portal